Kurz IANTD Rescue Diver na Richňave - 17-18.6.2005

Autor: <jan.slastan(at)gmail.com>, Téma: Prax, Vydáno dne: 22. 06. 2005

  Tak aj takto nejako mohol vyzera? hopkáč pri plnom sústredení na náročné úlohy, ktoré nás čakali behom kurzu "Rescue Diver" na Richňave. Ako sa neskôr ukázalo, "náš" techtím nebol na tom až tak zle a myslím že k tomu prispeli aj hrdinské výkony hopkáča a blyskáča. Ale o tom už ďalej v článku.


.. tak sme sa do toho pustili. Po niekoľkých telefonátoch sme sa dohodli, že ideme. Jednak to bola zvedavos? na odlišný výcvikový systém (my sme odchovanci CMAS) a jednak možno abs?ák po potápačských "akciách".
Čomu sme sa teda venovali? Hovorili sme o všetkom čo sa týka záchrany ľudského života a záchrany buddyho pod vodou. Všeobecne povedané "išlo o život". Zoznámili sme sa s orientáciou, odlišnou konfiguráciou výstroje, menežmentom záchrany, pomôckami pre záchranu života a skúsili sme si CPR. Musím poveda?, že sa aj diskutovalo a vymieňali sa názory. Nie so všetkým som mohol okamžite súhlasi?. Niečo sme si museli vydiskutova? a niečo mi aj vyslovene nesedelo.. Hlavne čo sa týka konfigurácie výstroje.. myslím že tu má IANTD ešte dos? priestoru pre svoj rozvoj a hlavne pre získavanie skúseností.
To všetko sa dialo doobeda na učebni (ináč veľmi príjemnej - Penzión Richňava) no a poobede sa šlo na vodu.


Pred presunom k vodnej ploche sme si urobili brífing a rozdelili úlohy. Vzhľadom na môj boľavý chrbát mi pripadla úloha "topiaceho". Úlohou tímu bolo dopláva? ku mne cca 80m (1 ks) naloži? a fixova? ma na dosku (2 ks) dopláva? k brehu a vynies? ma po schodoch (4 ks a mojich 105 kg živej váhy :-) ) Na brehu potom nasledovala fixacia hlavy a CPR.
Po presune k vode sme sa obliekli do sucháčov a poďho na vec. Ukážka vpravo - takéto tulene ma mali zachráni? /blyskáč a štajo/ a ďalšie podobné vytiahnu? z vody a oživi?. Samozrejme šlo o čas a precíznos?. Môžem vám poveda? bola to makačka robi? topiaceho a už ani nehovorím o záchrancoch. Tep bol taký silný, že na otrasy sa tam zastavilo nejedno "maďrské" a slovenské auto a z vystrašených pohľadov sa dala vyčíta? obava o môj život. Ale slovenská "klasika" nikto nepriložil ruku k dielu.


Keď že som bol úspešne zachránený a resuscitovaný nasledoval praktický ponor. Podmienky neboli jednoduché a treba prizna?, že došlo aj k nejakým odchylkám, od dohodnutého plánu. Pe?ovi natieklo do sucháča, hopkáč skoro od hladu skolaboval a inštruktor Štajo sa musel vyváži? na druhý krát. Tak isto sa nekonala schôdzka na doske ako bolo naplánované.

Treba ale vyzdvihnú? prácu "technickej skupiny" blyskáč/hopkáč, ktorá aj napriek ?ažkostiam skúšala dodržiava? dohodnutý priebeh ponoru. Tak že vlastne možno celkový priebeh zhodnoti? kladne... fúúj skoro ako fráza zo XVII zjazdu KSČ... :-)
Nemusím ani zdôrazňova?, že náročnos? ponoru sa odzrkadlila na našich žalúdkoch a preto sme hodnotenie ponoru nechali na príjemné posedenie pri večeri.


Ako som už povedal.. bol to dos? náročný deň.
Po večeri blyskáč zalomil ako ranený tuleň (NAVY SEALS) a my s hopkáčom sme ešte hodili reč pri nočnej kávičke a samozrejme sme pridali aj nejakú tú potápačskú príhodu z minulosti. Pravdu povediac mohli sme kurz porovnáva? aj so systémom CMAS. Nevidím v ňich nejaké priepastné rozdiely, akurát sa za tých pár rokov posunula technika prezentácií a školení a samozrejme je dostupnejšia aj modernejšia technika
Na druhý deň sme ešte dokončili teóriu, povedali si niečo o OXYGEN RESCUE a zásadách CPR. Celé doobedie nám zabrala teória a plány do budúcnosti. Potom už nasledovala rozlúčka a rozchod domov.
ŠKOLITELIA:
Luboš Janšta - Open Water Instructor,EANx Instructor,Advanced EANx Instructor
Dušan Maček - Open Water Instructor,EANx Instructor,Advanced EANx Instructor